Vicipass-palvelun käyttöohjeet

Tälle sivulle on koottu perustietoa Vicipass-palvelusta sekä palvelun käyttöä helpottavia ohjeita.
Mikäli et löydä tältä sivulta vastausta hakemaasi ongelmaan, havaitset palvelussa virheitä tai mielessäsi on palvelua parantava kehitysehdotus, laitathan meille palautetta asiasta!
Palvelu on pilottivaiheessa, jolloin sen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta kehitetään jatkuvasti. Palvelun sisältö laajenee ja täydentyy saamamme käyttäjäpalautteen perusteella.
Pääset aina takaisin palvelun etusivulle klikkaamalla Vicipass-logoa, joka sijaitsee jokaisen sivun vasemmassa yläkulmassa.

Käytön tekniset edellytykset

Palvelun käyttöön riittää tavallinen tietokone laajakaistayhteydellä. Palvelu toimii internet-selaimella. Jatkossa palvelua voi käyttää sujuvasti myös matkapuhelimella.

Palvelun rakenne

Palvelu koostuu moduleista, Terveysmonitorista sekä Terveysmuistiosta. Modulien avulla voit seurata omaan tai esimerkiksi lapsesi terveyteen ja kehitykseen liittyviä asioita. Terveysmonitoriin kootaan henkilön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä ohjeita, suosituksia ja tuloksia. Terveysmuistio on tarkoitettu terveyteen liittyvien tapahtumien muistiin kirjaamiseen ja tulevista tapahtumista muistuttamiseen.

Palvelun käyttöönotto ja profiilien luominen

Palvelun käyttö aloitetaan luomalla käyttäjätili. Vicipassin käyttäjätunnuksena toimii jokin käytössäsi oleva sähköpostiosoite.
Annettuasi tilin luomiseksi tarvittavat tiedot, palvelu lähettää antamaasi sähköpostiosoitteeseen varmistusviestin sen todentamiseksi, että sähköpostiosoite kuuluu henkilölle, joka tiliä on luomassa. Avaa sähköpostisi, lue saapunut viesti ja klikkaa viestissä olevaa varmistuslinkkiä. Näin pääset käyttämään palvelua. Käyttäjätilin varmistus edellä kuvatulla tavalla tehdään vain yhden kerran.
Ensimmäistä kertaa palvelua käyttäessäsi Vicipass ohjaa sinut luomaan ensimmäisen profiilin. Yhdellä käyttäjätilillä voi olla useampi profiili: voit luoda itsellesi sekä lapsillesi omat profiilit. Samoilla käyttäjätunnuksilla on helppo ylläpitää sekä omia että lapsien terveystietoja.
Ohjatussa profiilinluonnissa palvelu kysyy muutamia henkilön yleistietoihin, terveydentilaan ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä kysymyksiä. Tiedot tallentuvat profiilitietoihin ja voit koska tahansa myöhemmin muuttaa niitä.

Palvelun etusivu

Vicipassin etusivu koostuu yläosiosta, modulivalikosta sekä modulien pikanäkymistä.
Yläosiossa on tiivistetty näkymä käyttäjäprofiilista, Terveysmonitorista sekä Terveysmuistiosta.
Profiili-ikkunassa näet käyttäjätilin sekä tällä hetkellä käytössä olevan profiilin. ”AVAA”-painikkeella pääset profiilinhallintaan.
Profiilinhallinnassa voit tarkastella ja muuttaa syöttämiäsi profiilitietoja, voit luoda uuden profiilin esimerkiksi lapsellesi ja voit vaihtaa käytössä olevaa profiilia.
Terveysmonitori-ikkuna näyttää terveyteesi liittyviä oleellisia mittareita. Painamalla "AVAA"-painiketta pääset varsinaiselle Terveysmonitorin sisältämälle sivulle.
Terveysmuistio-ikkuna näyttää ajallisesti lähimpiä tallettamiasi kalenteritietoja. ”AVAA”-painikkeella pääset Terveysmuistioon.
Modulivalikko on sivun keskiosassa sijaitseva vaakasuora alue, jossa näkyvät käytössä olevaan profiiliin liittyvät modulit. Klikkaamalla modulin nimeä tai symbolia pääset käyttämään modulia.
Valikon alle on koottu modulien pikanäkymät. Näkymissä on kunkin modulin sisältämää keskeistä terveystietoa. Tällä tavoin voit helposti luoda yleissilmäyksen omista terveystiedoistasi Vicipassin etusivun avulla. Pääset käyttämään moduleita myös klikkaamalla pikanäkymien ”AVAA”-painikkeita.

Profiilinhallinta, Terveysmonitori ja Terveysmuistio

Profiilinhallinta: profiilinhallintasivulla on koottuna henkilön palveluun syöttämät henkilötiedot sekä keskeiset terveystiedot: henkilön perustiedot, krooniset sairaudet, lääkitykset, allergiat sekä käytössä olevat modulit ja henkilön kiinnostuksen kohteet. Voit palvelun käyttäjänä koska tahansa täydentää ja muuttaa näitä tietoja. Jos haluat muokata luomaasi toisen henkilön (esimerkiksi lapsesi) profiilia, muuta ensin etusivulla käytössä oleva profiili halutuksi ja muuta sen jälkeen profiilin tietoja.
Terveysmonitori koostuu ikään ja sukupuoleen liittyvistä yleisistä terveyssuosituksista, havainnoista ja ohjeista sekä henkilökohtaisesta osioista, jossa näkyvät omaan terveyteesi liittyvät tiedot ja tulokset. Ikään ja sukupuoleen liittyvät yleiset tiedot on koottu sivun vasemmalle puolelle, henkilökohtaiset oikealle.
Terveysmonitori sisältää myös tiedot lasten kansallisesta rokotusohjelmasta sekä tietoa aikuisten rokotusturvasta.
Terveysmonitori on pilotissa vielä kehitysvaiheessa, lisäämme tietoa ja suosituksia kehittäessämme palvelua saamamme palautteen perusteella.
Terveysmuistio tarjoaa mahdollisuuden kalenterimerkintöjen ja muistiinpanojen tekemiseen. Voit merkitä kalenteriin esimerkiksi tietoa rokotusten ajankohdista, sairastetuista taudeista, lääkekuureista tai lääkärikäynneistä. Tulevista tapahtumista – esimerkiksi hammastarkastus tai silmälasien uusiminen – on helppo tehdä kalenteriin muistutus.
Voit myös liittää tekemiisi merkintöihin terveyteen liittyviä dokumentteja.

Modulit

Modulit ovat Vicipassin keskeistä sisältöä. Aluksi palveluun on toteutettu rajallinen määrä moduleita, jatkossa uusia kehitetään eri käyttäjäryhmille pilottivaiheen kokemuksien ja käyttäjäpalautteen perusteella.
Palveluun on tällä hetkellä toteutettu seuraavat modulit:
Aikuisten modulit (ikä 16 tai yli):
Pituuden seuranta
Painon seuranta
Painoindeksi
Sydäntautiriskitesti
Lasten modulit (0-15 -vuotiaat):
Pituuden seuranta
Painon seuranta
Lasten kehitysvaiheet
Pituuden ja painon seuranta: nämä modulit on kehitetty erityisesti pienten lasten kasvun seuraamiseksi. Voit syöttää palveluun lapsesi pituus- ja painotietoja, ja palvelu piirtää tietojen perusteella käyrän lapsen kehityksestä. Palvelu suhteuttaa lapsen tiedot myös yleisesti käytössä oleviin WHO:n julkaisemiin kasvukäyriin, joiden avulla saat tietoa lapsesi kasvun kehittymisestä suhteessa muihin samanikäisiin lapsiin.
Voit käyttää painon seurannan modulia myös oman painosi seuraamiseen. Painon seurannan modulin kautta syötetyt tiedot ovat myös Painoindeksimodulin (BMI) käytössä.
Painoindeksi (BMI): Moduli laskee syöttämiesi paino- ja pituustietojen mukaan painoindeksilukeman ja näyttää tuloksen kuvaajan muodossa.
Sydäntautiriskitesti: Moduli tarjoaa helpon tavan testata oma riskitasosi sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Testi kerää tietoa elintavoistasi sekä veriarvoistasi (verenpaine sekä kolesterolin määrä) ja arvioi niiden perusteella riskitason.
Lasten kehitysvaiheet: Tämän modulin avulla voit seurata ja kirjata muistiin pienen lapsen kehittymistä. Palveluun on tallennettu joukko lapsen motorisia, kielellisiä ja tiedollisia kehitysaskeleita viidenteen ikävuoteen saakka.

Asetukset-sivu

Vicipassin etusivun oikeassa yläkulmassa olevan ”ASETUKSET”-painikkeen avulla pääset Asetukset-sivulle. Voit muuttaa palvelussa käyttämääsi sähköpostiosoitetta tai salasanaa. Voit myös halutessasi lopettaa palvelun käytön ja lopettaa käyttäjätilisi tällä sivulla.