Vicipass-palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ("ehdot") ovat sopimus Vicipass.com-palvelun ("Vicipass") käyttäjän ja palveluntuottajan (Vicipass Oy) välillä. Palvelun osittainenkin käyttäminen merkitsee sitä, että käyttäjä hyväksyy ehdot kokonaisuudessaan.

2. Perusehdot

2.1. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.
2.2. Vicipassin käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).
2.3. Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Vicipass-palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Vicipassiin.
2.4. Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta.

Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen palvelua kohtaan johtaa käyttäjän Vicipass-tilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.

3. Rekisteröityminen ja tilin turvallisuusehdot

Vicipass-käyttäjien tulee kirjautua palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Seuraavia velvoitteita sovelletaan kirjautumiseen ja tilin turvallisuuden ylläpitämiseen:
3.1. Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa Vicipass-palvelun tarjoajalle tai luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta. Mikäli käyttäjä luo palveluun käyttäjäprofiilin toisesta henkilöstä, käyttäjällä tulee olla oikeus käyttää toisen henkilön tietoja esimerkiksi holhoojan ominaisuudessa tai toisen henkilön luvalla.
3.2. Käyttäjä ei saa käyttää tiliä kaupalliseen tarkoitukseen.
3.3. Käyttäjän tulee olla täyttänyt 16 vuotta.
3.4. Käyttäjä on velvollinen päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasaisina.
3.5. Käyttäjä ei saa jakaa salasanatietojaan, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä turvallisuutta.
3.6. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään toiselle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

4. Yleiset ehdot
4.1. Palvelutarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai lakkauttaa Vicipass-palvelu mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkotietoa. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina suuremmista muutoksista.
4.2. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.
4.3. Palvelun tarjoaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.
4.4. Palvelun tarjoaja ei valvo käyttäjien luomaa sisältöä palvelussa. Palvelun käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä sähköpostitse osoitteeseen feedback@vicipass.com.
4.5. Palvelun perustoiminnot ovat ilmaisia. Käyttäjä on kuitenkin vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessään palvelua (sisältäen rajoituksetta Internet -yhteydestä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Tulevaisuudessa Vicipass voi myös tarjota lisäarvopalveluja ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata ja maksaa lisäarvopalveluista. Näiden ehtojen lisäksi lisäarvopalvelujen tilaamiseksi ja maksamiseksi mahdollisesti sovellettavat osto- ja käyttöehdot lisätään Vicipassin sivustolle.
4.6. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla.
4.7. Mikäli jokin näiden ehtojen kohta on tullut pätemättömäksi, tulee se poistaa tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvata voimassa olevalla ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä käyttöehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

5. Tekijänoikeudet
Palvelun tarjoaja ei vaadi omistus tai tekijäoikeutta asiakkaan luomaan sisältöön palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun materiaaliin kuuluvat käyttäjälle (tai lisenssinhaltijoille). Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tietoja Vicipass-palvelun kehitykseen. Tietoja käytetään tilastollisesti ja nimettömänä. Käyttäjä voi poistaa käyttäjäprofiilinsa milloin tahansa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa myös kaikki tiedot, jotka käyttäjä on tallentanut palveluun omalle tilillensä.

6. Vastuunrajoitus

6.1. Palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavissa "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavissa" -periaatteella. Vicipass ei anna mitään vastetta tai takuita liittyen palvelun käyttöön tai sen käytön tuloksiin tai palvelun sisältöön. Käyttäjä on tietoinen, että palvelussa voi esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta käyttäjä nimenomaan hyväksyy, että Vicipass ei ole vastuussa missään yllämainituissa tapauksissa.
6.2. Vicipass ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä, erityisistä tai jatkuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua tai tuloksista tai sisällöstä, niin kuin laki sallii.
6.3. Vicipass-palvelu sisältää yleistä terveydentilaan ja terveydenhoitoon liittyvää tietoa. Palvelun esittämät ohjeet, neuvot ja suositukset eivät missään tapauksessa tai olosuhteissa korvaa lääkärin diagnoosia tai hoitoa. Ohjeita, neuvoja ja suosituksia ei pidä ymmärtää yksittäistapaukseen soveltuvaksi diagnoosiksi tai hoito-ohjeeksi. Mikäli arvelet tarvitsevasi lääkärin diagnoosin tai lääkärinhoitoa, suosittelemme menemistä lääkärin vastaanotolle.
6.4. Mikäli käyttäjä on tyytymätön palveluun tai mikäli käyttäjällä on vireillä kanne liittyen Vicipass-palveluun tai näihin ehtoihin, käyttäjän yksinomainen keino on lopettaa palvelun käyttö.

7. Yksityisyys

Vicipass-palvelulla on rekisteriseloste, jossa kerrotaan miten käyttäjien henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Osana käyttöehtoja, käyttäjä hyväksyy rekisteriselosteen sekä hyväksyy sen mukaisen henkilötietojen käytön.

8. Käyttöehtojen muutokset

Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, ilmoitamme niistä sähköpostitse. Aineelliset muutokset määritellään palvelun tarjoajan oman harkinnan mukaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjän yksinomainen keino on käyttäjätilin sulkeminen ja palvelun käytön lopettaminen.

Rekisteriseloste

Rekisteriselosteen tarkoituksena on suojata käyttäjien yksityisyys ja kertoa miten sivuston kautta saatuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Käyttämällä Vicipass-palvelua tai kirjautumalla palveluun asiakas hyväksyy sivuston rekisteriselosteen ehdot sekä yksityisyysperiaatteet.

Rekisteriselosteen muutokset ovat näkyvissä palvelun Internet-sivulla.

Mikäli sinulla on yksityisyyteen tai rekisteriselosteeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä palveluumme.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (HetiL 523/99, 10 §):

1. Rekisterin pitäjä
Vicipass Oy
2. Rekisterin nimi
Vicipass-asiakasrekisteri
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on Vicipass-palvelun tuottaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen käyttäjän ja Vicipass Oy:n välillä.
Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.
4. Tietojen lähde
Rekisterin tiedot saadaan käyttäjän rekisteröityessä palveluun, päivittäessä tietojaan ja käyttäessä palvelua.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitymisen yhteydessä: käyttäjän antamat etu- ja sukunimi, käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) sekä salasana.
Käyttäjäprofiilin luomisen yhteydessä: käyttäjän antamat sukupuoli, syntymäaika, pituus, paino sekä terveyteen liittyvät kiinnostuksen kohteet.
Myöhemmin palvelun käytön yhteydessä: käyttäjän palveluun syöttämät tiedot liittyen käyttäjän terveyteen ja elintapoihin.
Internet-palvelimen tekniset lokit (sisältäen käyttäjän IP-osoitteen ja selaintiedot)

6. Tietojen luovutus
Käyttäjän henkilö- tai yhteystietoja ei myydä, vuokrata, lainata tai luovuteta eteenpäin. Mikäli palvelu tai yhtiön osakekanta lunastetaan, asiakastiedot voidaan siirtää lunastavalle osapuolelle.
Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää kansainvälisten rajojen yli palvelua ylläpitäville palvelimille.
7. Rekisterin suojausperiaatteet
Käyttäjän tietoja pääsee käsittelemään vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttäjän yksilöivään tietoon on pääsy vain henkilöillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää ko. tietoja.
Tiedot on tallennettu MySQL-tietokantaan, joka sijaitsee US/EU Safe Harbour -sertifioidun verkkopalveluyhtiö Linode LLC ylläpitämillä palvelimilla. Sertifikaattiohjelman tarkoituksena on taata että, US-lähtöiset organisaatiot täyttävät Euroopan Unionin asettamat vaatimukset henkilötietojen suojaamisesta ja käsittelystä.
Mikään tietosuojajärjestelmä ei ole täysin pitävä ja tietoturvariski on olemassa kaikissa järjestelmissä. Palveluntarjoaja pyrkii tekemään parhaansa suojatakseen asiakkaidensa tiedot.